ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε.

Ανεγέρσεις, ειδικές μεταφορές, συναρμολόγηση και συντήρηση ανεμογεννητριών, ολοκληρωμένες λύσεις.

Ολοκληρωμένες λύσεις


Προγραμματισμός, σχεδιασμός, ασφάλεια και άψογη εκτέλεση είναι οι τομείς στους οποίους επικεντρωνόμαστε επιτυγχάνοντας άριστα αποτελέσματα. 
 

Λόγω της μεγάλης εμπειρίας μας και του εξοπλισμού που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη μεταφορά, ανύψωση και τοποθέτηση βαρέως εξοπλισμού σε μεγάλα έργα.

Πελάτες

Εξυπηρετούμε κάθε χρόνο ένα μεγάλο φάσμα πελατών:

Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τεχνικές - Κατασκευαστικές Εταιρείες, Βιομηχανίες, Διυλιστήρια κ.α.

Υπηρεσίες

Σχεδιασμός

Εναλλακτικοί τρόποι ανύψωσης:

Από το 2009 η εταιρεία μας επενδύει στην αγορά εξοπλισμού για ανυψώσεις, μετακινήσεις και τοποθετήσεις βαρέως εξοπλισμού έως 800 τόνους με εξειδικευμένα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και βοηθητικό εξοπλισμό.

        

περισσότερα