30/08/2012

Χρησιμοποιούμε ειδικό εξοπλισμό όπως strandjacks, γερανογέφυρες και συστήματα ολίσθησης. Με τον τρόπο αυτό, είμαστε σε θέση να δώσουμε λύση σε κάθε αίτημα και κάθε πρόκληση με τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό κόστους, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.