Φορτηγά

Εξοπλισμός

MAN 33.604

Torque Converter                                                Άξονες: 3
Μικτό: 33 τόνοι                                               a  600 ίπποι
Έλξη: 350 τόνοι                                                  Τι είναι το torque converter;  
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

 

MAN TGX 41.680

Torque Converter                                                Άξονες: 4
Μικτό: 41 τόνοι                                              a   680 ίπποι
Έλξη: 250 τόνοι                                                  Τι είναι το torque converter;  
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

 

MAN TGX 41.540

Μικτό: 33 τόνοι                                                  Άξονες: 4
Έλξη: 250 τόνοι                                               a 540 ίπποι
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

MAN TGX 33.540

Μικτό: 33 τόνοι                                                  Άξονες: 3
Έλξη: 90 τόνοι                                              aa  540 ίπποι
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

MAN TGA 33.480

Μικτό: 33 τόνοι                                                  Άξονες: 3
Έλξη: 155 τόνοι                                             a   480 ίπποι
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

SCANIA R 33.680

Μικτό: 41 τόνοι                                                  Άξονες: 3
Έλξη: 150 τόνοι                                              a  680 ίπποι
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

 

MAN 26.463

Μικτό: 33 τόνοι                                                  Άξονες: 3
Έλξη: -                                                         a   460 ίπποι
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

MAN 19.464

Μικτό: 19 τόνοι                                                  Άξονες: 2
Έλξη: 40 τόνοι                                              aa  460 ίπποι
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

SCANIA 19.400

Μικτό: 20.5 τόνοι                                                Άξονες: 2
Έλξη: 50 τόνοι                                             a a   400 ίπποι
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz