Ρυμούλκες

Εξοπλισμός

Goldhofer THP-ST modular πλατφόρμες
27 αξόνων

 

 

Oλική ωφέλιμη ικανότητα : 824 τόνοι
Άξονες : 27
Παρελκόμενα: πάτωμα, δοκάρι, αντάπτορες πύργων, gooseneck, drawbar

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Nooteboom ημιβαθής επιμηκούμενη
7 αξόνων

 

Ωφέλιμο φορτίο : 75 τόνοι
Άξονες : 7
Επιμηκούμενη έως 37.4 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

2x Nooteboom 
ημιβαθείς επιμηκούμενες
5 αξόνων

 

Ωφέλιμο φορτίο : 50 τόνοι
Άξονες : 5
Επιμηκούμενη έως 34 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Nooteboom ημιβαθής επιμηκούμενη
4 αξόνων

 

 

Ωφέλιμο φορτίο : 52 τόνοι
Άξονες : 4
Επιμηκούμενη έως 44 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Goldhofer ημιβαθής επιμηκούμενη
4 αξόνων

 

 

Ωφέλιμο φορτίο : 51 τόνοι
Άξονες : 4
Επιμηκούμενη έως 42 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Nooteboom επίπεδη επιμηκούμενη
4 αξόνων

 

 

Ωφέλιμο φορτίο : 47 τόνοι
Άξονες : 4
Επιμηκούμενη έως 44 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Νooteboom ημιβαθής επιμηκούμενη
3 αξόνων

 

 

Ωφέλιμο φορτίο : 32 τόνοι
Άξονες : 3
Επιμηκούμενη έως 26,7 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

2Χ Νooteboom επίπεδες επιμηκούμενες
3 αξόνων


 

Ωφέλιμο φορτίο : 33 τόνοι & 35 τόνοι
Άξονες : 3
Επιμηκούμενη έως 29 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Kel-Berg επίπεδη
3 αξόνων

 

 

Ωφέλιμο φορτίο : 31 τόνοι
Άξονες : 3

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Broshuis επίπεδη επιμηκούμενη
3 αξόνων

 

 

Ωφέλιμο φορτίο : 29 τόνοι
Άξονες : 3
Επιμηκούμενη έως 36 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz