Καλαθοφόρα οχήματα

Εξοπλισμός

Bronto Skylift S70 MDT

 

Μέγιστη ακτίνα : 70 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz